Góra Grosza

Zapraszamy do nowej edycji ogólnopolskiej akcji „Góra grosza 2023”:

Cel Góry Grosza:
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Termin Akcji Góra Grosza:
Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) od początku listopada.

Skip to content