Logopeda

mgr Alicja Kubik – logopeda

Godziny pracy szkolnego logopedy:
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 

Konsultacje dla rodziców w 

 

Rozwój mowy i kompetencji językowych

             Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko jest rozwój mowy, który przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
             Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Rodziców.

Z zajęć logopedycznych w szkole korzystają głównie uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu i październiku uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. 

Podstawowym warunkiem nabywania prawidłowej mowy przez dziecko jest dostarczanie dziecku odpowiednich wzorców.

Powinniśmy też zwrócić uwagę na to, jak mówimy. Do dziecka należy mówić  prostym językiem. Stopniowo wprowadzać nowe słownictwo, a w razie potrzeby wyjaśniać na przykładach znaczenie nowych pojęć. Dotyczy to zarówno dzieci w młodszym wieku szkolnym jak i tych starszych.

Wspaniałym źródłem dobrych wzorców jest literatura. Czytanie dziecku, a w późniejszym okresie zachęcanie do czytania lektur, kształtuje jego wrażliwość i umiejętności językowe.

Skip to content