RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu do szkoły
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla umów cywilno-prawnych (dla kontrahentów)
Klauzula – konkursy
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
Klauzula dla profilu Administratora na Facebooku
Klauzula zgody na przetwarzanie danych
Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku
Wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie danych

Skip to content