Informacje ogólne

Informacja dla Rodziców/ prawnych Opiekunów dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę 1 września 2022 r.

W dniach od 15 do 31 marca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do klasy 1 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie.

Druk wniosku  można pobrać ze strony internetowej szkoły http://www.sp1lancut.pl z zakładki Rekrutacja lub z ganku szkoły (wejście główne od ulicy Piłsudskiego). Rodzic/Opiekun zapisujący dziecko składa w sekretariacie wypełniony wniosek oraz deklarację udziału w religii/etyce.

Obwód szkoły obejmują :
Osiedle 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Bojanowskiego, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Żardeckiego, ul. Braci Śniadeckich, ul. Narutowicza, ul. Górne, os. Armii Krajowej do nr 49, ul. Daszyńskiego, ul. Mościckiego, ul. Paderewskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. mjr Sucharskiego, ul. płk. Szpunara, ul. płk. Lisa-Kuli, ul. Piłsudskiego do nr 26, ul. Potockich, ul. Rodziny Ulmów, ul. Traugutta, ul. Sokoła, ul. Czarnieckiego, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Tkacka, ul. Wróblewskiego, ul. Rutkiewicz, ul. Stysia

Druk zgłoszenia do pobrania
Deklaracja udziału w religii/etyce do pobrania
POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Skip to content