Stołówka

Należność za obiady prosimy wpłacać do 10. bieżącego miesiąca przelewem na konto szkoły nr: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354
Prosimy o terminowe wpłaty.

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: 7,00 zł

PLIK Z KWOTAMI DO WPŁAT NA MIESIĄC LUTY 2024
 
Informacja o wysokości należności umieszczana jest w tej zakładce strony szkoły (od miesiąca październik) dla każdego numeru z listy obiadowej oraz na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.
 
W celu dokonania odpisu należy zgłosić telefonicznie 17 225 31 40 nieobecność dziecka w szkole do godz. 8.00. Odpis będzie naliczany od dnia zgłoszenia. Nie ma odpisów jednodniowych i dwudniowych.
 
 
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie
Numer konta: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354
Tytułem: opłata za obiady za miesiąc ……………. 2023 r.  za (nazwisko, imię i klasa dziecka)
 
 
Obiady na zdjęciach
Skip to content