SZKOLNY DZIEŃ CZYTANIA „PANA TADEUSZA”

14 listopada w szkolnej bibliotece odbyła się impreza czytelnicza „Szkolny Dzień Czytania Pana Tadeusza”. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie to  poemat epicki  Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach w 1834 w Paryżu, przetłumaczony na 33 języki, w tym esperanto, japoński i koreański. Doczekał się również dwóch adaptacji filmowych.

Od momentu wydania wzbudzał w kolejnych pokoleniach czytelników ogromne emocje,  fascynację i bezgraniczne przekonanie o wyjątkowości dzieła i odgrywał wielką rolę w polskiej kulturze. Świadczy o tym choćby „Latarnik” Henryka Sienkiewicza i opisany w nim los Skawińskiego. Biblioteka szkolna postanowiła także włączyć się w upowszechnianie i popularyzację wielkiego polskiego dzieła organizując wspólne jego czytanie. Uzupełnieniem była wystawka różnych wydań dzieła i  tematycznych lapbooków.

Skip to content