Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2021/2022

 • przewodnicząca – p. Agnieszka Łątka
 • z-ca przewodniczącej – p. Witold Wrona
 • sekretarz – p. Kinga Dziobak
 • skarbnik – p. Magdalena Puziewicz

Komisja rewizyjna

 • przewodnicząca komisji rewizyjnej – p. Agnieszka Piątek
 • członek komisji rewizyjnej – p. Dorota Jaworska – Ogórek

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 80 zł od 1-go dziecka. Dla kolejnego dziecka z jednej rodziny składka wynosi 40 zł. Składkę należy wpłacić na konto bankowe w terminie do 31.12.2021 r.  z możliwością płatności w ratach.

Zasady wpłaty składki na rachunek bankowy. Dane do wpłaty:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

Nr konta: 72 8642 1142 2014 2410 1574 0001

tytułem: imię i nazwisko oraz klasa ucznia

Ze środków zgromadzonych na rachunku Rady Rodziców organizowane są m.in.:

 • współuczestniczenie w imprezach szkolnych (dzień dziecka itp.),
 • pomoc na rzecz szkoły (zakup ławek, krzeseł, sprzętu elektronicznego itp),
 • pomoc dzieciom potrzebującym,
 • nagrody za osiągnięcia w szkole,
 • dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej,
 • zabawa choinkowa,
 •  

Rachunki i pełne rozliczenia dostępne są do wglądu u skarbnika Rady Rodziców. Dzieci, za które nie uiszczono składki na Radę Rodziców mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Radę wyłącznie po opłaceniu pełnych kosztów uczestnictwa.

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

Skip to content