Opłata za obiady we wrześniu wynosi: 21 dni x 5 zł = 105 zł.
Proszę o wpłaty na konto: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354 /numery z listy obiadowej zostaną przekazane uczniom w późniejszym terminie/.
Na przelewach proszę podać: Imię, Nazwisko i klasę. 
Proszę o terminowe wpłaty. /termin do 10 IX 2021 r./
Należność za obiady prosimy wpłacać do 10. bieżącego miesiąca przelewem na konto szkoły.
Informację o wysokości należności umieszcza się na stronie szkoły w zakładce: stołówka w pliku: odpłatność za obiady w danym miesiącu (dla każdego numeru z listy obiadowej) lub na tablicy ogłoszeń.
Przypominamy, że w celu dokonania odpisu należy zgłosić (telefonicznie 17 225 31 40)  nieobecność dziecka w szkole  do godz . 8.00.  Odpis będzie naliczany od dnia zgłoszenia, o ile nieobecność będzie nie krótsza niż trzy dni. Nie ma odpisów jednodniowych i dwudniowych).
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie
Numer konta: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354
Tytułem: opłata za obiady za miesiąc ……………. 2021 r.  za (nazwisko i imię dziecka)
 
Karta zgłoszenia dziecka na obiady
Regulamin korzystania ze stołówki
Harmonogram wydawania obiadów
Jadłospis
Obiady na zdjęciach

Skip to content