Opłata za obiady w maju zgodnie z podaną listą uwzględniającą odpisy, nadpłaty i niedopłaty. Na przelewach proszę podać imię, nazwisko i klasę

Proszę o  terminowe i  zgodne z listą wpłaty – termin do 10. 06. 2021 r.

Odpłatność za obiady w czerwcu

Należność za obiady prosimy wpłacać do 10. bieżącego miesiąca przelewem na konto szkoły.

Informację o wysokości należności umieszcza się na stronie szkoły w zakładce: stołówka w pliku: odpłatność za obiady w danym miesiącu (dla każdego numeru z listy obiadowej) lub na tablicy ogłoszeń.

Przypominamy, że w celu dokonania odpisu należy zgłosić (telefonicznie 17 225 31 40)  nieobecność dziecka w szkole  do godz . 8.00.  Odpis będzie naliczany od dnia zgłoszenia, o ile nieobecność będzie nie krótsza niż trzy dni. Nie ma odpisów jednodniowych i dwudniowych).

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie

Numer konta: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354

Tytułem: opłata za obiady za miesiąc ……………. 2021 r.

za (nazwisko i imię dziecka)

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

Regulamin korzystania ze stołówki

Harmonogram wydawania obiadów

Jadłospis

Obiady na zdjęciach

Skip to content