O szkole

Budynek szkoły znajduje się w centrum miasta. Stąd wszędzie jest blisko: do zamku, do parku, do biblioteki, do MDK, na stadion, na MOSiR, na basen, do szkoły muzycznej.

Historia

Budynek naszego gimnazjum, jak oznajmia napis na jego fasadzie, został wzniesiony w 1876 r. przy obecnej ulicy Piłsudskiego. Mieściła się w nim cztero-wydziałowa męska szkoła ludowa. Szczegóły pierwotnego wyglądu.

Nasz patron

Nasz patron Stefan Kardynał Wyszynski Urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela. W wieku 9 lat stracił matkę. Tęsknota za nią skierowała Jego serce ku Maryi – Matce.

Skip to content