Prosimy o składanie dokumentów w terminie 15-31.03.2021 r. do brązowej skrzynki umieszczonej w ganku szkoły. Dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości wydruku formularze zostały wyłożone w ganku szkoły.

W przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły:

  • kserokopia aktu urodzenia,
  • jeśli dziecko posiada: orzeczenia lub opinie.

W przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły:

  • kserokopia aktu urodzenia,
  • jeśli dziecko posiada: orzeczenia lub opinie.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

TerminyHarmonogram czynności
15.03. – 31.03.2021 r.
do godziny 15:00
Rekrutacja – składanie w szkole podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.
31.03. – 16.04.2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
19.04.2021 r. godzina 9:00Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do szkoły.
20.04.2021 r. – 23.04.2021 r.
do godziny 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
26.04.2021 r. godzina 9:00Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
24.05. – 01.06.2021 r. do godziny 15:00Rekrutacja – nabór uzupełniający Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.
02.06. – 18.06.2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
21.06.2021 r. godzina 9:00Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do szkoły.
22.06. – 25.06.2021 r. do godziny 15:00Potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
01.07.2021 r. godzina 9:00Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1:
Osiedle 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Bojanowskiego, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Żardeckiego, ul. Braci Śniadeckich, ul. Narutowicza, ul. Górne, os. Armii Krajowej do nr 49, ul. Daszyńskiego, ul. Mościckiego,
ul. Paderewskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. mjr Sucharskiego, ul. płk. Szpunara, ul. płk. Lisa-Kuli, ul. Piłsudskiego do nr 26, ul. Potockich, ul. Rodziny Ulmów, ul. Traugutta, ul. Sokoła, ul. Czarnieckiego, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Tkacka, ul. Wróblewskiego, ul. Rutkiewicz, ul. Stysia

Skip to content