Opłata za obiady w czerwcu
W związku z zakończeniem roku szkolnego i okresu rozliczeniowego proszę o zgodne z podaną listą i dokładne wpłaty uwzględniające odpisy, nadpłaty i niedopłaty. Na przelewach proszę podać Imię, Nazwisko i klasę.

PLIK Z KWOTAMI DO WPŁATY

Proszę o przelew na konto: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354 i terminowe, zgodne z listą wpłaty. /termin do 10 VI/
Należność za obiady prosimy wpłacać do 10. bieżącego miesiąca przelewem na konto szkoły.
Informację o wysokości należności umieszcza się na stronie szkoły w zakładce: stołówka w pliku: odpłatność za obiady w danym miesiącu (dla każdego numeru z listy obiadowej) lub na tablicy ogłoszeń.
Przypominamy, że w celu dokonania odpisu należy zgłosić (telefonicznie 17 225 31 40)  nieobecność dziecka w szkole  do godz . 8.00.  Odpis będzie naliczany od dnia zgłoszenia, o ile nieobecność będzie nie krótsza niż trzy dni. Nie ma odpisów jednodniowych i dwudniowych).
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie
Numer konta: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354
Tytułem: opłata za obiady za miesiąc ……………. 2022 r.  za (nazwisko, imię i klasa dziecka)
 
Karta zgłoszenia dziecka na obiady
Regulamin korzystania ze stołówki
Harmonogram wydawania obiadów
Jadłospis
Obiady na zdjęciach

Skip to content