Stołówka

Należność za obiady prosimy wpłacać do 10. bieżącego miesiąca przelewem na konto szkoły nr: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354
 
 
Informacja o wysokości należności umieszczona jest na stronie szkoły w zakładce: stołówka w pliku: odpłatność za obiady w danym miesiącu dla każdego numeru z listy obiadowej i na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

Plik z kwotami do wpłat na maj 2023

 
W celu dokonania odpisu należy zgłosić telefonicznie 17 225 31 40 nieobecność dziecka w szkole do godz. 8.00. Odpis będzie naliczany od dnia zgłoszenia. Nie ma odpisów jednodniowych i dwudniowych.
 
 
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie
Numer konta: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354
Tytułem: opłata za obiady za miesiąc ……………. 2022 r.  za (nazwisko, imię i klasa dziecka)
 
 
Skip to content