Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Agnieszka Łątka

Z-ca przewodniczącej – p. Dorota Jaworska – Ogórek

Skarbnik – p. Magdalena Puziewicz

Sekretarz – p. Julita Kuźniar

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – p. Danuta Ozga

Członek – p. Sabina Miazga

W bieżącym roku szkolnym roczna składka na Radę Rodziców wynosi na pierwsze dziecko 60 zł, na drugie i kolejne 30 zł. Dane do wpłaty:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łańcucie

Nr konta: 72 8642 1142 2014 2410 1574 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Skip to content