Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca – p. Agnieszka Łątka
Z-ca przewodniczącej – p. Dorota Jaworska – Ogórek
Skarbnik – p. Magdalena Puziewicz
Sekretarz – p. Julita Kuźniar

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – p. Danuta Ozga
Członek – p. Sabina Miazga

W bieżącym roku szkolnym roczna składka na Radę Rodziców wynosi na pierwsze dziecko 60 zł, na drugie i kolejne 30 zł.

Dane do wpłaty:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łańcucie
Nr konta: 72 8642 1142 2014 2410 1574 0001
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Regulamin Rady Rodziców
Uchwały
Rozliczenie finansowe Rady Rodziców przy SP1 w Łańcucie za rok szkolny 2021/2022
Plan finansowy Rady Rodziców przy SP1 w Łańcucie na rok szkolny 2022/2023

Skip to content