Pedagog i psycholog

Godziny pracy pedagoga – mgr Iwona Pysz

Poniedziałek 8:00-11:30; 12:30-13:30
Wtorek          8:00-14:00
Środa            8:00-9:00; 10:30-11:30
Czwartek      8:00-14:00
Piątek           8:00-9:00; 10:00-11:00; 12:35-13:00
KONSULTACJE DLA UCZNIA
Poniedziałek 13:30-14:00
Czwartek 14:30-15:00

Godziny pracy pedagoga specjalnego – mgr Kamila Młynek-Baj

Poniedziałek 8:50-9:50; 10:35-11:35
Wtorek          11:30-13:30 
Środa            8:50-9:50; 11:30-12:30; 14:40-14:40
Czwartek      12:35-13:35
Piątek           8:00-10:00
KONSULTACJE DLA UCZNIA
poniedziałek 11:30-11:50
środa 8:15-8:50

Godziny pracy psychologa – Klaudia Kawa

Wtorek 9:00-13:00
Środa 8:00-11:00
Czwartek 9:30-13:30
KONSULTACJE DLA UCZNIA
czwartek 13:30-14:00

Zadania psychologa i pedagoga szkolnego:

Psycholog/pedagog  w szkole podejmuje działania o charakterze psychoedukacyjnym, wychowawczym, profi­laktycznym, interwencyjnym, mediacyjnym i organizacyjnym. Zadania te są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczy­cieli
i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.

Czym zajmuje się psycholog /pedagog szkolny?

 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu;
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
  z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z instytucjami mającymi na celu dobro dziecka (PPP, MOPS, Sąd Rodzinny, itp.);
 • organizowaniem zajęć warsztatowych mających na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów ;
 • organizowaniem zajęć warsztatowych dostosowanych do bieżących potrzeb uczniów;
 • rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może korzystać z indywidualnych rozmów z psychologiem/pedagogiem?

 1. Uczeń, gdy:
 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
 1. Rodzic, gdy:
 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 1. Nauczyciel, gdy:
 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w pedagogice/psychologii.
 

Ponadto w zakładce pedagog/psycholog umieszczane są różne porady i wskazówki do pracy z dziećmi:

ABC na temat autyzmu

Wybuchy złości u dzieci – jak zrozumieć i pomóc gniewnym dzieciom

Nastoletnia depresja. Jak sobie z nią radzić?

Zajęcia integracyjne

Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne

Ucz się z głową!

Konflikty rówieśnicze

Przydatne strony:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie – www.ppplancut.pl

Informujemy Państwa, że możecie korzystać z usług PPP w Łańcucie, z którą nasza szkoła systematycznie współpracuje. Każdy z Państwa ma prawo sam złożyć wniosek o badanie lub poradę Poradni

Chroń dziecko w sieci – Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ – www.dzieckowsieci.pl

Cała Polska czyta dzieciom – Wychowanie przez czytanie czyli czytaj dziecku 20 minut codziennie – www.calapolskaczytadzieciom.pl

Skip to content