Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. 23.05.2023r.(wtorek) – egzamin z języka polskiego, godz. 9.00, który trwa 120 minut
  2. 24.05.2023r. (środa) – egzamin z matematyki, godz. 9.00, który trwa 100 minut
  3. 25.05.2023r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca otrzymają zaświadczenie                                     o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty, na którym podany będzie wynik procentowy oraz wynik w skali ‎centylowej z każdego przedmiotu.

 W dniach, w których odbywa się egzamin, nie ma zajęć dydaktycznych. Świetlica sprawuje opiekę zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Rodziców.

Skip to content