Logopeda

Godziny pracy logopedy – dr Alicja Kubik

Poniedziałek 11:30-15:00
Wtorek          11:30-15:00
Środa            11:30-15:30

KONSULTACJE DLA UCZNIA
środa 15:30-16:00

KONSULTACJE DLA RODZICA
III środa m-ca 16:00-16:30


Współpraca Szkoły i Rodziców w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej

Mowa jest cechą gatunkową, warunkującą prawidłowy rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny człowieka. Zdolność porozumiewania się odgrywa bowiem istotną rolę w regulacji jego własnej aktywności. Stanowi też narzędzie służące organizacji twórczego działania oraz wpływa na sposób pojmowania otaczającego świata. Mowa to kompetencje językowe i komunikacyjne oraz proces ich realizacji. Obie te kompetencje są wiedzą, która musi być kształtowana w sprzyjających warunkach społecznych, a jej niedostatek powoduje zwykle społeczną izolację jednostki i ograniczenie jej możliwości umysłowych. Należy podkreślić, że mowa i znajomość języka to dwie umiejętności, które mierzymy osobno i wspólnie rozpatrujemy, aby ocenić zdolności werbalne dziecka. Mowa składa się z dźwięków wydawanych ustnie w celu przekazania informacji. Jej znajomość  mierzymy, porównując zestaw pojedynczych dźwięków oraz ich kombinacji stosowanych przez dziecko z normą, odpowiadającą danej grupie wiekowej. W zakres ocenianych cech wchodzą też barwa i ton głosu, tempo oraz intonacja.

Język to pojęcie o znacznie szerszym znaczeniu niż mowa. Odnosi się do słownictwa,  gramatyki i kontekstu społecznego, które wpływają na nasz sposób komunikowania się za pomocą mowy, gestów i pisma. Jest symbolicznym systemem stosowanym w celu odzwierciedlenia myśli, nadaje znaczenie wszystkim dźwiękom mowy.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy, należy jak najwcześniej podjąć działania terapeutyczne.

Z zajęć logopedycznych w szkole korzystają głównie uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz na podstawie obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu i październiku, uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Dzieci, w zależności od potrzeb, uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Pamiętajmy, że podstawowym warunkiem nabywania przez dziecko prawidłowej mowy jest dostarczanie mu odpowiednich wzorców. Powinniśmy  zwrócić uwagę nie tylko na to, co mówimy, ale też na to, jak mówimy. Do dziecka należy zwracać się  prostym  językiem, stopniowo wprowadzać nowe pojęcia, wyjaśniając ich znaczenie. Dotyczy to zarówno dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak i tych starszych.

Nie zapominajmy również o literaturze, która jest wspaniałym źródłem dobrych wzorców językowych. Czytanie dziecku, a w późniejszym okresie zachęcanie go do samodzielnego czytania książek, kształtuje jego wrażliwość i doskonali umiejętności językowe.

Skip to content