Wyniki konkursów ogłoszonych w ramach udziału w Projekcie ,,Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Szkoła Podstawowa nr 1wzięła udział w projekcie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Projekt wpisuje się w oczekiwaną beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skierowany został do szkół i placówek noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Cele zadania to kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wartości, którym wierny był Prymas oraz upowszechnianie wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele zrealizowali pięć spośród dziesięciu zaproponowanych zadań konkursowych:

1.      Wiersz ,,Dziękuję Ci Prymasie”,

2.      Praca plastyczna ,,ABC społecznej krucjaty miłości”,

3.      Projekt znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji,

4.      Prezentacja multimedialna ,,Kardynał Stefan Wyszyński człowiek niezwykłej miary”,

5.      Scenariusz lekcji w oparciu o ,,Dekalog Prymasa”.

Wyniki konkursu literackiego:

I miejsce i wyróżnienie specjalne (praca reprezentuje szkołę w konkursie ogólnopolskim) –

Natalia Nycz,  klasa 5a

I miejsce execqo – Dominik Wrona, klasa 1a

II miejsce – Maksymilian Nowak, klasa 8a i Szymon Seroka, klasa 1a

III miejsce – Szymon Wilczyński, klasa 1a, Marcelina Bieniasz, klasa 3a, Nikola Wrona, klasa 8a

Wyróżnienie – Aleks Puziewicz, klasa 3a

Wyniki Konkursu plastycznego ,,ABC społecznej krucjaty miłości”:

I miejsce i wyróżnienie specjalne (praca reprezentuje szkołę w konkursie ogólnopolskim) –

Aleks Puziewicz, klasa 3a

I miejsce exequo – Mikołaj Jakubic, klasa 1a

II miejsce – Natalia Nycz, klasa 5a

III miejsce – Liliana Foryś, klasa 2a

Wyniki Konkursu na projekt znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji:

I miejsce i wyróżnienie specjalne (praca reprezentuje szkołę w konkursie ogólnopolskim):

Matylda Hozer, klasa 1a

II miejsce – Filip Skórski, klasa 1a

III miejsce – Dominik Wrona, klasa 1a

Wyróżnienie: Lena Falger, klasa 3a

Wyniki Konkursu na prezentację multimedialną:

I miejsce – Patrycja Garczyńska, klasa 8a

II miejsce – Nikola Wrona, klasa 8a

III miejsce – Julia Makowiecka, klasa 8a

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy! Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

 

Skip to content