Wyjazd do Leśnej Zagrody

Dnia 6 czerwca 2019 r. klasy III d gimnazjum i VIII a pod opieką wychowawczyń – p. Beaty Markowskiej i p. Joanny Michno udały się do Leśnej Zagrody.

Celem wyjazdu była integracja zespołu klasowego, gry i zabawy jednoczące grupę, dostrzeganie piękna regionu, wdrażanie do komunikacji w zespole.

Skip to content