Godziny pracy pedagogów i psychologa

Jesteśmy otwarte na pracę oraz pomoc dzieciom i młodzieży. Chętnie będziemy współpracować z rodzicami naszych uczniów w każdej, wymagającej tego sytuacji.
W czasie nauczania zdalnego prosimy o kontakt na dzienniku elektronicznym Librus, na platformie Microsoft Teams lub telefonicznie przez sekretariat szkoły (17 225 31 40)
Utrzymujemy systematyczny kontakt z uczniami klas, pozostających na nauczaniu zdalnym poprzez Librusa i Teamsa, a w przypadkach koniecznych także z ich rodzicami.
Na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagog/psycholog na bieżąco umieszczane są informacje o podejmowanych przez nas działaniach wychowawczo – profilaktycznych w poszczególnych klasach, realizowanych w trakcie roku szkolnego.
ZAJĘCIA  INTEGRACYJNE 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
ZAJĘCIA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENNISONA
PROJEKT „POROZMAWIAJMY O PRAWACH DZIECKA”
WARSZTATY EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE
KONKURS WIEDZY O ZAWODACH „KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ”
Ponadto w zakładce pedagog/psycholog umieszczane są różne porady i wskazówki do pracy z dziećmi (tzw. przydatne linki).
Kilka wskazówek – jak uczyć się skutecznie – szczególnie ważne dla uczniów klas starszych.
Ucz się z głową!
 Konflikty rówieśnicze
Przydatne strony:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie – www.ppplancut.pl
Informujemy Państwa, że możecie korzystać z usług PPP w Łańcucie, z którą nasza szkoła systematycznie współpracuje. Każdy z Państwa ma prawo sam złożyć wniosek o badanie lub poradę Poradni
Chroń dziecko w sieci – Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ – www.dzieckowsieci.pl
Cała Polska czyta dzieciom – Wychowanie przez czytanie czyli czytaj dziecku 20 minut dziennie                      codziennie – www.calapolskaczytadzieciom.pl
Skip to content