PROJEKT ODPORNI

         Miasto Łańcut wraz z Gminą Przeworsk i Stowarzyszeniem Aktywna Gorliczyna oraz Akademia Innowacji Społecznych przystąpiło do realizacji zadania publicznego pn. „ODPORNI” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

        W ramach zadania zaplanowano realizację w Gminie Przeworsk i Mieście Łańcut 3 godzinnego happeningu edukacyjnego dla kierowców i pasażerów, w ramach których policjanci wraz z opiekunami i dziećmi przeprowadzą  działania polegające na promowaniu trzeźwej jazdy – wolnej od środków odurzających i przestrzeganiu przepisów drogowych. Policjant będzie zatrzymywał poruszające się pojazdy do rutynowej kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów łamiących przepisy ruchu drogowego. Kierowcy otrzymają ulotkę informującą na temat zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, psychotropowych, odurzających itp. oraz będą mieli okazję zobaczyć jak zaburzają funkcje wzrokowe różne środki odurzające poprzez założenia narkogogli.

Skip to content