Poznajmy się coraz lepiej.

              Od połowy września przez psychologa i pedagoga prowadzone są w klasach IV i VII dwugodzinne warsztaty integracyjne. Mają one na celu samopoznanie i poznanie rówieśników, a także integrację społeczna grupy. Uczniowie prezentują swoje talenty, zainteresowania, mają możliwość poznania i zastosowania zasad współpracy w grupie.

W drugiej połowie października rozpoczną się podobne zajęcia w klasach pierwszych.

Skip to content