Piknik rekreacyjno – sportowy dla uczniów SP1

16 września 2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 uczniowie klas I – III wezmą udział w pikniku organizowanym przez Parafię św. Michała Archanioła. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy klas oraz wychowawcy świetlicy. Uczniowie klasy 5a uczestniczą w pikniku od godz. 11.50 pod opieką wychowawcy klasy, natomiast uczniowie klasy 8a uczą się wg stałego harmonogramu. W tym dniu obiad będzie wydawany o godz.11.30 dla uczniów klasy 5a i 8a, natomiast dla dzieci z klas I – III będzie przygotowany posiłek na pikniku, w związku z czym odpis obiadowy będzie naliczony automatycznie w październiku. Po pikniku uczniowie pod opieką nauczycieli wracają do szkoły. Zajęcia z pływania dla klasy 3a odbywają się wg harmonogramu.

Skip to content