Pasowanie na czytelnika

MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY

ŻE BĘDZIEMY KOCHAĆ KSIAŻKI

KRZYWDY ZROBIĆ IM NIE DAMY

I WSKAZÓWEK I RAD KSIĄŻEK

BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z UWAGĄ

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

TRAKTOWAĆ Z WIELKĄ POWAGĄ

PRZYRZEKAMY!

 

Środa 21 lutego była dla uczniów klasy 1a i 1b dniem wyjątkowym, ponieważ zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na uroczystość Pasowania na Czytelnika.
Dzieci zostały poinformowane na spotkaniu o tym, jak należy zachowywać się w bibliotece szkolnej i jakie zasady w niej obowiązują. Uczniowie dowiedzieli się też, jakie prośby ma do nich książka :

Nie jedzcie podczas czytania, bo nas poplamicie! 

Nie zwijajcie nas w rulon!

Nie rysujcie po naszych kartkach!

Nie zaginajcie nam rogów!

Przy czytaniu używajcie zakładek!

Nie wyrywajcie nam kartek!

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i mogli wypożyczyć swoją pierwszą pozycję. Wszyscy otrzymali zakładki do książek na pamiątkę spotkania w bibliotece.

 

Skip to content