OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY ”DELTA”

Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w ogólnopolskich konkursach Delta. Zmierzyli się z różnymi zadaniami. Każdy z testów składał się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwalała każdemu uczniowi spróbować swoich sił. Uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Z tego powodu pragniemy złożyć gratulacje wszystkim uczniom, którzy postanowili wziąć udział w konkursie, wykazując szczególne zainteresowanie przedmiotem, zaangażowanie w naukę i ambicję. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły na ogólnopolskiej arenie.


Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” online
TYTUŁ LAUREATA KONKURSU otrzymują:
– Szymon Wilczyński klasa 2 – laureat, V miejsce w kraju
– Marcel Bembenik klasa 2– laureat, VI miejsce w kraju
– Stanisław Kuźniar klasa 2 – laureat, VIII miejsce w kraju
– Dominik Wrona klasa 2 – laureat, VIII miejsce w kraju
– Tomasz Zalot klasa 2 – laureat, VIII miejsce w kraju
– Wiktor Matyaszek klasa 3 – laureat, III miejsce w kraju
– Oskar Siewierski klasa 3 – laureat, V miejsce w kraju
– Filip Łątka klasa 3 – laureat, VII miejsce w kraju
– Alan Meina klasa 3 – laureat, VII miejsce w kraju
– Emilia Miazga klasa 3 – laureat, VII miejsce w kraju
DYPLOM UZNANIA otrzymują:
Maja Bytnar klasa 2, Antoni Jachym klasa 2, Antoni Liszka klasa 2, Wiktoria Pilch klasa 2, Szymon Seroka klasa 2, Filip Skórski klasa 2, Jan Szmuc klasa 2, Klaudia Gancarz klasa 3, Milena Kulka klasa 3, Wojciech Ozga klasa 3, Patryk Socha klasa 3, Aleksander Sobek klasa 3.


Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” online
TYTUŁ LAUREATA KONKURSU otrzymuje:
Patryk Lewandowski klasa 2 – laureat, VIII miejsce w kraju
DYPLOM UZNANIA otrzymują:
Marcel Bembenik klasa 2, Filip Cebulak klasa 2, Tomasz Zalot klasa 2, Wojciech Ozga klasa 3, Alan Meina klasa 3, Klaudiusz Chmiel klasa 3.


Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” online
TYTUŁ LAUREATA KONKURSU otrzymują:
– Antoni Jachym klasa 2 – laureat, IV miejsce w kraju
– Wiktoria Pilch klasa 2 – laureat, V miejsce w kraju
– Szymon Seroka klasa 2 – laureat, V miejsce w kraju
– Stanisław Kuźniar klasa 2 – laureat, VI miejsce w kraju
– Filip Skórski klasa 2 – laureat, VI miejsce w kraju
– Wiktor Matyaszek klasa 3 – laureat, VIII miejsce w kraju
DYPLOM UZNANIA otrzymują:
Filip Łątka klasa 3, Alan Meina klasa 3, Wojciech Ozga klasa 3, Filip Mazur klasa 3, Filip Naróg klasa 3, Emilia Wołowiec klasa 3.


Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Ortograficzny” online
TYTUŁ LAUREATA KONKURSU otrzymują:
– Milena Kulka klasa 3 – laureat, VI miejsce w kraju
– Filip Mazur klasa 3 – laureat, VII miejsce w kraju
DYPLOM UZNANIA otrzymują:
Julia Frączek klasa 2, Stanisław Kuźniar klasa 2, Alan Meina klasa 3, Wojciech Ozga klasa 3, Aleksander Sobek klasa 3.

Skip to content