Niezwykła reklama książki w VII a

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

Na lekcjach języka polskiego wykorzystywane są różne metody i formy pracy. Tym razem polonistka zaproponowała – booktalking czyli krótkie zareklamowanie książki, które nie jest jednak ani streszczeniem ani recenzją, ale raczej przedstawieniem bohaterów, fabuły czy też kilku scenek z książki w ten sposób, by słuchacze zainteresowali się wybraną publikacją.

Celem działania było zachęcanie uczniów do sięgania po różnego rodzaju literaturę – klasykę, książki popularnonaukowe, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, proponowanie najwartościowszych publikacji, zainteresowanie lekturami, rozwijanie świadomości literackiej.

Najciekawszą interpretację w klasie VIIa zaproponowała Nikola, wcielając się w postać z lektury „Mały Książę”. Bogactwo rekwizytów, interesujący wybór tekstów, opanowanie pamięciowe, umiejętność i swoboda autoprezentacji sprawiły, że booktalking w wykonaniu Nikoli został najlepiej oceniony przez kolegów i koleżanki. A uczennica podzieliła się z odbiorcami swoim entuzjazmem do książek.                             

                                                                                                                                                                                               JM

 

Skip to content