„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej” – wyjście uczniów z koła regionalnego na łańcucki cmentarz

               Uroczystość Wszystkich Świętych. Termin ten kojarzy się w głównej mierze z odwiedzaniem miejsc wiecznego spoczynku, rodzinnym wyjściem na cmentarz, ze zniczami, z kompozycją kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Kościół katolicki tego dnia oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do glorii nieba, a wyznawcom pielgrzymującym jeszcze po ziemi wskazuje drogę, która ma doprowadzić ich do świętości.

Dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie kultywowanie pamięci zmarłych jest sprawą niezaprzeczalną. W dniu 4 listopada członkowie koła regionalnego z klasy Va wraz z nauczycielką języka polskiego udali się na cmentarz, aby zapalić znicze i ofiarować modlitwę za swoich bliskich.

Pobyt na łańcuckiej nekropolii był również okazją do poznania historii i lokalizacji łańcuckich cmentarzy. Uczniowie uczcili także pamięć żołnierzy poległych w czasie wojen i powstań narodowych oraz osób zasłużonych dla naszego miasta.

Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam o tym, że ludzka pamięć może być nieśmiertelna. Zapalając znicze, młodzi ludzie rozumieli sens dewizy:

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Listopadowe wyjście na cmentarz okazało się doskonałą lekcją poszerzenia wiadomości historycznych oraz zadumy nad sprawami ziemskimi i ostatecznymi. Z całą pewnością uzmysłowiło uczniom, jak ważne jest okazywanie szacunku osobom, które od nas odeszły, ale także pokazało, jak istotne jest zachowanie pamięci o nich.                           

JM

Skip to content