Lekcja muzealna – klasa VIIIa

  W dniu 24 października 2018 roku klasa VIIIa pod opieką wychowawcy pani Joanny Michno wybrała się do Muzeum Zamku w Łańcucie na zajęcia muzealne.

Tematem lekcji był „Sarmatyzm” czyli ideologia i koncepcja kulturowa, z którą utożsamiała się szlachta polska. Źródłosłów słowa „sarmatyzm” odsyła do starożytnej krainy Sarmacji i jej mieszkańców Sarmatów. Jan Długosz w swojej kronice uzasadniał, że zgodnie z poglądami antycznych uczonych Sarmacja Europejska to północne ziemie Europy. Polaków i Rusinów uznał zaś za potomków antycznych Sarmatów. Jak stwierdził: Przeto uważam za słuszną i prawdziwą ową nazwę, którą Polakom i Rusinom nadała starożytność. W epoce odrodzenia teoria ta trafiła na podatny grunt. Czerpanie ze źródeł antycznych, moda na poszukiwanie własnych korzeni sprawiły, że także rosnące w siłę państwo polskie zapragnęło mieć starożytną proweniencję. Pochodzenie od antycznego walecznego plemienia irańskiego dodawało splendoru współczesnemu społeczeństwu, stąd ideologia, z którą utożsamiała się polska szlachta.                                                                                        

Podczas zajęć poznaliśmy także etymologię słowa „ojczyzna” początkowo tłumaczonego jako „ojcowizna”, czyli majątek odziedziczony po ojcu. Dokonaliśmy analizy i interpretacji trzech dzieł malarskich. Utrwaliliśmy wiadomości na temat charakterystycznych elementów ówczesnego stroju szlacheckiego czyli żupana, kontusza, obecności szabli i pasa kontuszowego. Zwracaliśmy uwagę na rolę światłocienia i elementów świadczących o pochodzeniu szlachcica. Podkreślono znaczenie mimiki twarzy i mowy ciała portretowanej osoby. Na zakończenie obejrzeliśmy również rozmaite rodzaje broni popularne w tamtych czasach.
           
            Zajęcia dostarczyły wielu przydatnych informacji i niewątpliwie poszerzyły wiadomości na temat sarmatyzmu.

JM

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii. >>>

Skip to content