Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe realizuje projekt „Fundacja PZU z kulturą”!

                ŁSO wygrało konkurs dotacyjny Fundacji PZU na projekt „Poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe – stolicę Polski". W projekcie tym bierze udział czterdzieścioro uczniów Gimnazjum nr 1, którzy wyjadą na trzydniową  wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzą największe zabytki stolicy, obejrzą spektakl teatralny, poszerzą swoją wiedzę z historii Polski, jej kultury, tradycji.

Będą uczestniczyć w tematycznych warsztatach, przygotują dla młodszych kolegów ze szkoły lekcje o stolicy, połączone z konkursami i prezentacją tych miejsc, które zwiedzą.

               Młodzież, która realizuje projekt ma zainteresowania humanistyczne, jest aktywna w swoim środowisku, a udział w tym zadaniu jest dla nich nagrodą za dotychczasową pracę.

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Fundację PZU, Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe po raz kolejny proponuje  młodym ludziom możliwość rozwoju i daje im motywację do ciągłego doskonalenia się.

Skip to content