Sieci komputerowe – podsumowanie >>>

Kronika wycieczki – projekt >>>

Projekt wycieczki wysyłamy najpóźniej do dnia 19 maja.


Active Presenter – program do pobrania >>>

Film – nagrywanie ekranu >>>

 

Video-instrukcja: jak zrobić film >>>

Polecenie do lekcji

Zrobić krótki film (3 – 5 min) na wybrany temat wykorzystując różne media: animacje, zdjęcia, napisy, kształty, pliki dźwiękowe i inne dostępne obiekty w programie ActivePresenter.

Propozycje:

1.film podróżny
2.Eksperyment naukowy
3.Reklama produktu
4.Własna wersja dowolnej bajki
5. Budowa komputera
6. Film na lekcję do szkoł

Film umieścić w chmurze np na youtubie i wysłać link
w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca.

sp1infolancut@gmail.com 

Skip to content