Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne

     14 maja uczniowie klas starszych szkoły podstawowej oraz jedna z klas gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profialktyczno – edukacyjnych prowadzonych przez psychoterapeutów Centrum Szkoleniowo –Terapeutycznego SELF  w Rzeszowie. 

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia profilaktyki uniwersalnej z zakresu cyberprzemocy oraz nadużywania komputera i internetu.

Nasi uczniowie mieli możliwość –  w trakcie  zajęć prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą – zapoznać się z świadomym, bezpiecznym korzystaniem z komputera i internetu, zdobyli umiejętności świadomego postępowania w przypadku napotkania zagrożeń, płynących z wirtualnego świata.

Program zajęć warsztatowych prowadzony był przez profilaktyków SELF w ramach realizacji VI edycji projektu „Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci”.

Skip to content