230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 maja zajmuje szczególne miejsce w świadomości narodowej Polaków już od momentu jej uchwalenia w 1791 roku . Jest symbolem wprowadzenia nowej jakości w polską myśl polityczną .Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił konstytucję. Na ulicach i wokół miejsca obrad, czyli Zamku Królewskiego, wiwatowały patriotycznie nastawione tłumy . W atmosferze entuzjazmu przeciwnicy reform mieli niewiele do powiedzenia . Po kilku godzinach obrad dokument uchwalono przez aklamację, czyli powszechną zgodę, bez liczenia głosów. Konstytucja zniosła liberum veto i wolną elekcję, wprowadziła tron dziedziczny, mocniej związała ze sobą Polskę i Litwę, ograniczyła przywileje szlachty, zwiększyła prawa części mieszczan, wzięła chłopów pod opiekę prawa . Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, opartą na monteskiuszowskiej koncepcji podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Na cześć historycznych wydarzeń nasza szkoła, w ograniczonej liczbie klas, przybrała barwy biało-czerwone.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

Skip to content