SPECJALIŚCI DLA RODZICÓW…

Po raz kolejny w tym roku szkolnym na spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów rodzice mieli możliwość w indywidualnych rozmowach dowiedzieć się, jak radzą sobie ich dzieci w nauce.

Na wczorajszym spotkaniu gościliśmy specjalistów – psychologa p. Karolinę Szeligę – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie, która prowadziła dla rodziców uczniów klas I i II pogadankę na temat  „Konflikty rówieśnicze a postawa dorosłych”. Omówione zostały zagadnienia relacji rówieśniczych, emocji, związanych z nawiązywaniem  pierwszych przyjaźni pomiędzy dziećmi, pojawiających się konfliktów, napięć, potrzeby „zaistnienia” w grupie.

Pani Karolina pokazała rodzicom, w jaki sposób adekwatnie reagować na pojawiające się wśród dzieci konflikty, jak efektywnie rozmawiać z dzieckiem.

Podsumowaniem były wskazania dla rodziców:

Okaż zrozumienie …. –  Twoje dziecko zareaguje na Twoje sugestie szybciej niż myślisz, bo w środku będzie czuło, że to, co mówisz jest ważne.

Nie oceniaj ….  –  sprawdzaj, co dzieje się z dzieckiem, zauważ jak reaguje, kiedy Ty mówisz. Jeśli się zamyka, odwraca, próbuje zmienić temat, to znaczy, że … nie dotrzesz.

Usłysz ….  –  stwórz warunki do tego, by mogła zajść między wami najbardziej satysfakcjonująca interakcja. I pamiętaj  – masz takie same potrzeby jak dziecko: bycia zrozumianym, nie ocenianym, usłyszanym.

Drugim prelegentem – dla rodziców uczniów klas III. V i VIII – była pani Sylwia Basak – Krupczak – konsultant Akademii Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego. Prelekcja „Mieć głowę do nauki”  miała na celu pokazanie podstawowych technik, sposobów uczenia się i  indywidualnej pracy ucznia, by uzyskiwać optymalne rezultaty. Ponadto rodzice otrzymali szczegółowe informacje, dotyczące tego,  jak skutecznie sprawdzać wiedzę swoich dzieci. Prelegentka zwróciła uwagę na podstawowy fakt, że nieumiejętność właściwego uczenia się stanowi dużą przeszkodę w osiąganiu dobrych wyników w szkole i poza nią. Omówiła  10 zasad dobrej nauki oraz podała rodzicom wskazania, w  jaki sposób pomóc dzieciom usunąć niektóre istotne przeszkody, utrudniające efektywne uczenie się.

Dla uczniów – Zasady dobrej nauki:

 1. Ustal godziny nauki.
 2. Stosuj zasadę 25 minut nauki i 5 minut przerwy (do 4 serii).
 3. Wprowadzaj zasadę czystego biurka.
 4. Zaczynaj od najtrudniejszych zadań.
 5. Używaj różnych technik nauki – przepisuj ręcznie, mów na głos.
 6. Sprawdź wiedzę – zamknij podręcznik i wtedy zapisz lub powiedz, co umiesz.
 7. Ucz się z wyprzedzeniem. Przeczytaj temat następnej lekcji, wtedy szybciej zrozumiesz nowe zagadnienie.
 8. Dziel materiał do nauki na mniejsze części.
 9. Nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę.
 10. Utrwal wiedzę – powtarzaj to, co umiesz i wykorzystuj wiedzę w różnych sytuacjach.

Dla rodziców – Zasady dobrej współpracy ze szkołą:

 1. Mówimy tylko dobrze o szkole. W razie wątpliwości, rozmawiamy z wychowawca klasy.
 2. Ustalamy z dziećmi w każdym dniu tygodnia godziny nauki własnej.
 3. Nauka odbywa się w cyklach 25 minut + 5 minut przerwy np. na picie, jedzenie, wykonywanie telefonów, itp.,
 4. Zasada czystego biurka – nauka odbywa się bez telefonu, komputera, jedzenia, picia i muzyki (telefon powinien być w innym pomieszczeniu).
 5. Kontrola – minimum co 2 tygodnie sprawdzamy e – dziennik + kalendarz w e – dzienniku.

 

Skip to content