Konkurs czytelniczo-plastyczny „Śladami wartości naszych ulubionych bohaterów”

Adresatami projektu są wszyscy zainteresowani uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie. Uczestnicy działań zostaną podzieleni na dwie kategorie: dzieci z klas I- III uczestniczące w zajęciach świetlicowych oraz starsze- z klas: 4 a, b, c; 5 a, b; 7a. Dzieci młodsze otrzymają wsparcie wychowawców świetlicy, natomiast starsi uczniowie będą pracowali bądź w samodzielnie dobranych grupach, liczących maksymalnie 3 osoby lub indywidualnie, przy czym każda klasa wyłoni dowolną liczbę uczestników i/lub grup.
Wychowawcy świetlicy w maju b.r. kilka razy w tygodniu będą zapoznawali  dzieci z wybranymi tekstami literackimi. Starsi uczniowie dobiorą się samodzielnie w grupy liczące maksymalnie
do 3 osób, bądź przystąpią do pracy indywidualnie i sami dokonają wyboru książki lub wiersza, do którego wykonają ilustrację. Każda praca musi być ilustracją innego tekstu.
Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji do ulubionego tekstu spoza kanonu lektur. Materiały plastyczne do tego potrzebne są już zakupione. Uczniowie mogą się po nie zgłaszać do A. Koszteyn codziennie oprócz wtorków  w godz. 13:30-15:00 (sala nr 13).
Wychowawcy klas od 4 wzwyż zapoznają uczniów z regulaminem konkursu oraz dopilnują, by przewodniczący klas dostarczyli listy uczestników organizatorowi do 9 maja 2022 r. (imię, nazwisko, klasa, grupa/uczestnik indywidualny; tytuł i autor ilustrowanego tekstu). Nauczyciela plastyki proszę o pieczę i udzielenie wskazówek technicznych autorom prac (w ramach lekcji plastyki) oraz
o poinformowanie uczniów, że mają taką możliwość.

Skip to content