Podziękowania dla Rodziców naszych uczniów

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem Dziękuję.

Serdeczne  podziękowania składamy Rodzicom  uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
za szczególne zaangażowanie i pomoc w pracy i rozwoju szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

 Dziękujemy:

Państwu Gabrieli i Wojciechowi Mazurom
Państwu Sylwii i Tomaszowi Więckom
Państwu Agnieszce i Danielowi Mazurom
Państwu Dorocie  i Arturowi Podolcom
Pani  Annie Duhl
Pani Annie Rocheckiej
Pani Magdalenie Puziewicz
Pani Agnieszce Piątek
Pani Agnieszce Łątce
Pani Danucie Ozdze
Pani Edycie Bartman
Pani Teresie Hadław
Pani Małgorzacie Guty
Pani Elżbiecie Skrzypek
Pani Annie Trojnar
Pani Magdalenie Kołomyi
Pani Joannie Lęcznar
Pani Sabinie Miazdze
Pani Katarzynie Nowak
Pani Agnieszce Inglot
Pani Magdalenie Lewickiej
Panu Sławomirowi Rejmanowi
Pani Małgorzacie Hubali
Panu Grzegorzowi Sobkowi

Skip to content