PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

Składam serdeczne podziękowania Rodzicom za owocną pracę dla szkoły w mijającym roku szkolnym, wspieranie działań placówki na rzecz jej wychowanków, pomoc w zdalnym nauczaniu. Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność szkoły. Wyrazy wdzięczności składam także na ręce przedstawicieli rodziców wszystkich klas, którzy pracowali dla dobra całej społeczności uczniowskiej. Życzę wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Liczę na równie owocną współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzę słonecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji.

                                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                                       Marzena Kowalczyk

Rodzice zaangażowani w rozwój i pracę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

Państwo Kinga i Andrzej Dziobakowie

Pan Grzegorz Wilk

Pani Magdalena Rewer

Pani Anna Midura

Pani Katarzyna Potera

Pani Monika Sobieraj

Pan Witold Wrona

Pani Magdalena Ciupińska

Pani Kinga Demczuk

Pani Karolina Polczak – Zalot

Pani Sabina Miazga

Państwo Joanna i Marek Lęcznarowie

Pani Urszula Sobek

Pani Justyna Wołowiec

Pani Agata Magoń

Pani Monika Piekarz

Pani Małgorzata Korbecka

Pani Ewelina Jurkowska – Markowicz

Pani Wioleta Baran – Kotula

Pani Małgorzata Guty

Pani Agnieszka Łątka

Państwo Gabriela i Wojciech Mazurowie

Pani Danuta Ozga

Pani Magdalena Puziewicz

Pani Katarzyna Choma – Grochowicz

Pani Maria Porada

Pan Dariusz Lew

Pani Angelika Bazan

Pani Agnieszka Piątek

Skip to content