Nowe terminy rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

               W związku z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych drogą elektroniczną
i telefoniczną informujemy, że w dniach od 1.04.2020 r. do 10.06.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 należy składać oryginały dokumentów.

W przedsionku szkoły od strony sygnalizacji świetlnej zostanie wystawione pudełko
z napisem REKRUTACJA , do którego należy wrzucać zaklejone koperty zawierające: zgłoszenie / wniosek, deklarację udziału w religii / etyce, kserokopię aktu urodzenia dziecka, kserokopię orzeczenia lub opinii (jeśli posiada). Druki zgłoszenia/wniosku oraz deklarację udziału w religii/etyce można  zabrać z przedsionka szkoły lub pobrać z zakładki REKRUTACJA na stronie internetowej.

Spotkanie dla Rodziców odbędzie się w terminie późniejszym. Proszę śledzić stronę internetową oraz profil na facebooku.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA

Druki i więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Skip to content