Międzynarodowy dzień praw dziecka

 20 listopada 2019r. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łańcucie wzięli  udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.

Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, by okazać wsparcie i solidarność z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Wśród nich byliśmy i my!!!

Na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych dominował klor niebieski symbolizujący jedność z dziećmi na całym świecie. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie podczas zajęć w świetlicy wykonali chorągiewki UNICEF. Na lekcjach omawiano  prawa dzieci, znaczenie Konwencji, oglądano prezentację przygotowaną w obrębie tematyki, rozwiązywano quizy. Uczniowie klas drugich przemaszerowali ulicami Łańcuta, by zwrócić uwagę mieszkańców na potrzebę przestrzegania praw dzieci. Byli też gośćmi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie, w której promowali dzisiejsze święto. Prawa dziecka stanowiły temat przewodni prac plastycznych wykonywanych indywidualnie i w zespołach. Na zajęciach dodatkowych też dominował kolor niebieski – w ramach zajęć plastycznych uczniowie tworzyli błękitne mandale.

Zobacz zdjęcia w galerii

Pamiętajmy – prawa dziecka są ważne każdego dnia.

Skip to content