Konwencja o prawach dziecka w naszej szkole

   Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989r. przez ONZ i ratyfikowana przez Polskę w 1991r.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF.      O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

20 listopada nasza szkoła włączyła się w głobalne obchody uchwalenie Konwencji pod hasłem przewodnim  GoBlue i dlatego w murach szkoły zagościł kolor niebieski. Tym samym wyraziliśmy solidarność z wszystkimi dziećmi na świecie. Omówiliśmy najważniesze prawa zawarte w Konwencji, niektórzy chętnie przedstawili je w formie plastycznej. Przypomnieliśmy jednocześnie, że każdy, kto posiada prawa ma też obowiązki.

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż." J. Korczak

Zobacz zdjęcia w galerii >>>

Skip to content