KOMUNIKAT BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Biblioteka szkolna informuje, że wypożyczanie książek jest możliwe do 2 VI 2021 r.
  2. W dniach od 7 VI 2021 r. do 18 VI 2021 r. przyjmowane będą tyko zwroty książek. Każdy uczeń przed wakacjami powinien rozliczyć się z biblioteką.
  3. Od 22 VI 2021 r.  uczniowie będą zdawać podręczniki – klasy I-III po uzgodnieniu z wychowawcą, klasy IV i VI według harmonogramu.

Prosimy, aby zwracane podręczniki były czyste i zadbane, co wynika  z Zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Zniszczone lub zagubione podręczniki należy odkupić.

Skip to content