DZIEŃ PATRONA

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie przez cały rok przygotowują się do rocznicy nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Znają postać Patrona z zajęć wychowawczych i przedmiotowych. Biorą udział w konkursach poświęconych Kardynałowi i utrwalają takie ideały, jak dobro, prawda, miłość, sprawiedliwość, którym Stefan Wyszyński poświęcił swoje życie. Nasi uczniowie służą Ojczyźnie na miarę swoich możliwości – dobrą nauką, pracą, szacunkiem dla tradycji.

Tegoroczne uroczystości wypadły w roku szczególnym. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił 2021 – rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z uwagi na wyjątkowe wydarzenia: 120. rocznicę urodzin, 40. rocznicę śmierci, 75. rocznicę sakry biskupiej i w niedalekiej przyszłości beatyfikację sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego.  

Dzisiejsze obchody dnia Patrona przybrały nieco inną formę z uwagi na panującą sytuację epidemiczną. 25 maja o godzinie 10.00 reprezentacje klas, delegacje nauczycieli i przedstawiciele władz miejskich zebrali się przy tablicy upamiętniającej nadanie imienia szkole. Krótki montaż słowno – muzyczny, odśpiewanie hymnu szkoły, złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, zapalenie zniczy, recytacja wierszy własnego autorstwa, odświętne stroje i obecność sztandaru w niezwykły sposób podnosiły rangę uroczystości.

 W wygłaszanych przemówieniach zwrócono uwagę na rolę autorytetów w życiu młodego pokolenia Polaków. Wyszyński często powtarzał: „Czas to miłość”. Nie jest łatwo nauczyć się takiej służby i takiej wiary. Nie można jednak, znając świadectwo tego człowieka, „nie zarazić się” tym ideałem i nie uczynić z niego programu własnego życia.

Zdjęcia z uroczystości

Skip to content